Ahmet ACUN

1961 yılında Sinop’ta dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Sinop’ta tamamladıktan sonra; 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümünü kazandı. ODTÜ İngilizce Hazırlık Okulunda bir yıllık İngilizce dil öğreniminin ardından Matematik bölümündeki dört yıllık lisans eğitimini tamamlayarak, 1984 yılında ODTÜ Matematik Bölüm Birincisi olarak mezun oldu.

1984-1986 yılları arasında; ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde yürütülen TABOM Projesinde (Tıbbi Aygıtlar Bakım ve Onarım Merkezi), Bilgisayar Programcısı ve Matematikçi olarak görev aldı. Kalp kapakçıkları değiştirilen hastaların, yapay kalp kapakçıklarının analog sinyallerinin sayısallaştırılması ve özel geliştirilen yazılımlarla bilgisayarlarda analiz edilmesi ve parametrik modellenmesi çalışmalarında yer aldı. Aynı dönem içerisinde ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliğinde Yüksek Lisans çalışmalarına devam etti.

1986-1987 yılları arasında, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Bilgi İşlem Biriminde Bilgisayar Programlama Uzmanı olarak, yazılım geliştirme ve destek çalışmalarında yer aldı.

Askerlik görevini 1987-1988 yılları arasında tamamladı. Mamak Muhabere Yedek Subay Okulunda yedek subay öğrenci ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeralma Dairesi (ASAL), OBİ Şubesinde Muhabere Asteğmen rütbesiyle Programcı Subay olarak çalıştı. Bilkom (Apple Computer) A.Ş. de, 1988-1992 yılları arasında Yazılım Geliştiriciler Destek Yöneticisi olarak çalıştı. Apple Macintosh’larda çalışan Ticari Yazılımların geliştirilmesi, Yazılımevleriyle, işbirliği ve ilişkilerin yönetilmesi, yazılım kalite kontrol, destek ve 4th Dimension Yazılımıyla uygulama geliştirme çalışmaları yaptı.

1992-1995 yılları arasında Feniş Holding A.Ş.de Sistem Analisti olarak görev yaptı. COBOL ile yazılım geliştirme ve destek çalışmalarında bulundu. Anadolu Endüstri Holding (Anadolu Grubu) ve Efes Pilsen şirketlerinde, 1995-2000 yılları arasında görev yaptı. Holding Şirketleri Network Altyapısı ve İş süreçlerinin analizi; Bilgi sistemleri yazılım projeleri Sistem Analizi, Tasarım, Geliştirme ve Kurulum çalışmaları; Holding Bütçe Proje grubunda Analist, Tasarımcı, Geliştirici, Test ve Destek uzmanı; Holding Bütçe Sistemi Proje Yönetimi, Yeni Bütçe Sisteminin holding şirketlerinde yaygınlaştırılması çalışmalarının yönetilmesi; Nesne Yönelimli Programlama, VisualAge Smalltalk ile yazılım geliştirilmesi; IBM DB2 Veri Tabanı yönetim ve tasarım
çalışmalarında bulundu.

2000-2009 yılları arasında HONDA TÜRKİYE A.Ş. , Bilgi Sistemleri Bölüm Müdürü olarak görev yaptı. Bilgi Sistemleri Bölümü çalışanlarının yönetimi; Bilgi Teknolojileri Stratejik ve Operasyonel planlama ve uygulamalarına liderlik; Bilgi Sistemleri Bölümü finansal varlığının yönetimi; Projelerin ve Proje Portföyünün bir Honda Proje Yönetim Metodolojisi (HPMM) ile yönetimi; Şirket Bilgi Teknolojileri Değerlendirme Komitesinde başkanlık ve değerlendirici olarak yer almak; Bilgi Sistemleri Bölümü Hedef, Amaç, Stratejik ve Operasyonel plan ve prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanması; Japonya ve Avrupa;daki Bilgi Sistemleri toplantılarında şirketi temsil etmek ve üst yönetime raporlanması, ve Şirket içi aylık üst yönetim toplantılarına katılarak aylık plan ve gerçekleşmeleri sunulması gibi birçok görev ve sorumlulukları yerine getirdi. 2004 yılında Japonya’da, AOTS Chubu Kenshu Center’da üç haftalık SHOP (Solving Human Resouces and Organizational Problems) eğitimine katıldı.

Mart 2009 yılında emekli oldu. Halen Bilgi Teknolojileri (BT) Strateji Danışmanı olarak serbest çalışmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri konusunda üst yönetime Strateji ve Yönetim danışmanlığı; BT Projelerinin Yönetimi, Ürün Seçimleri, İşe Eleman Alımı, Mevcut Sistemlerle Entegrasyon, BT Altyapı İyileştirmeleri vb. konularda hizmet vermektedir.