Tayfun ÇAYLAN

1975 yılında Manisa’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Manisa’da tamamladı.Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ülkemizin sayılı holding ve grup şirketlerinde mühendis ve orta kademe yöneticilik yaptı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki MBA (Master of Business Administration) eğitimi sırasında, 2008 yılında, Erasmus bursuyla Fransa’nın Nantes kentinde Audencia İşletme Okulu’nda 6 ay süreli Strategic Management &Consultancy isimli programa dahil oldu.

2009 yılında Japon devlet kurumlarından AOTS/HIDA bursuyla Nagoya’da bir aylık TheProduction Management Training Course isimli eğitime katıldı. AOTS/HIDA’nın dünya üzerindeki 43 ülkede yer alan Alumni ağının Türkiye bursiyerlerini bir araya getirerek AOTS Mezunları Derneği adıyla dernekleştirdi.

2010 yılında kurulan derneğin Kurucu Başkanı olarak bugüne kadar Japonya ile çok yoğun iş birliklerinde bulundu.

2014 yılı Ekim ayında Tokyo’da düzenlenen AOTS/HIDA Mezun Kulüpleri Genel Kurulunda yapılan oylamada Avrupa Federasyonu (EFAAS-EuropeanFederation of AOTS AlumniSocieties) Dönem Başkanı seçildi ve bu görevine 2016 Ekim ayına kadar devam etti.

2000-2002 yılları arası TMMOB (Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği) Makina Mühendisleri Odası EİM MEDAK (Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu) Türkiye Başkanlığı görevini yürüttü.

TMMOB (Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği) Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesinde 2012-2018 yılları arasında Şube Yönetim Kurulu Üyeliği ve Saymanlık görevlerinde bulundu.

Profesyonel çalışma yaşamına Yönetim Danışmanı ve eğitmen olarak devam etmektedir. Uzmanlık alanları Yalın Üretim, Tedarik Zinciri Yönetimi, ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Sistemleri, Mali Tablolar ve Maliyet Analizi, Stratejik Yönetim olarak sayılabilir.

Eğitmenlik ve Danışmanlık faaliyetleri yanı sıra,üniversitelerde Yarı-Zamanlı Öğretim Elemanlığı yapmakta ve bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşmaktadır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde İşletme Doktora programına devam etmekte olup, tez yazım aşamasındadır.